Volební program

Volební program - právní oblast

1) Zákonnost rozhodování, ochrana demokratických práv a svobod, rovnost občanů při rozhodování úřadů a OZ.

2) Úkony obecního zastupitelstva a obecního úřadu budou pod větší kontrolou občanů – např.:

- OZ bude u usnesení vyjadřovat předpokládaný dopad na obecní rozpočet,

- před hlasováním OZ se bude povinně deklarovat „bez střetu zájmů“ (viz Zákon o obcích 128/2000 Sb., §83, odst. 2),

- občanům budou před jednáním OZ přístupné materiály pro rozhodování zastupitelů (až na výjimky), budou moci již před jednáním zaslat zastupitelům jejich názor k věci,

- hrazené faktury budou schvalovat před úhradou vybrané osoby z různých volebních sdružení.

3) V obci budou zřízeny mj. výbory či komise životního prostředí, stavební (a dopravní), kulturní (a sportovní), občanům bude nabídnuta možnost činnosti v těchto komisích.

4) Nabídky obce (zakázky, prodeje, pronájmy) budou mimo úřední desku šířeny i v běžných inzertních médiích (pro dosažení výhodnější ceny).

 

Volební program – investiční a majetková oblast:

1) Aktivně využívat dotační možnosti, připravit projekty k realizaci a profinancování.

2) Do 2 let bude zprovozněn chodník mezi Tuklaty a Tlustovousy, do cca 4 až 8 let budou (postupně) zprovozněny chodníky (zpevněné povrchy) min. u všech výjezdových komunikacích z obce, to i za cenu prodeje některé zbytné obecní nemovitosti (Tlustovousy Horoušany a Úvaly, Tuklaty Úvaly a Rostoklaty, Tuklaty Úvaly hřbitov).

3) V prvním roce volebního období bude zpracován veřejně přístupný seznam obecních nemovitostí (budovy, pozemky) a infrastruktury, vyčísleny předpokládané náklady a příjmy s nimi spojené. OZ za účasti občanů návazně rozhodne o případné optimalizaci vlastnictví nemovitostí vzhledem k velikosti obecního rozpočtu – některé nemovitosti prodat, pronajmout, jiné koupit (vypořádat spoluvlastnictví) či postavit, to vše v návaznosti k územnímu plánu s jeho případnými změnami.

4) Obec si ponechá několik bytových prostor pro vlastní potřebu a sociální účely.

5) Návrhy k řešení problematiky školy, tzv. prvorepublikové sokolovny – víceúčelového sálu, zámku a tzv. parkoviště u nádraží jsou podrobně rozvedeny v rubrice AKTUALITY.

6) Výhledové zprovoznění turistické trasy Klánovice, Úvaly, Tuklaty, tvrz Vyšehořovice (při využití jejich stávajících částí).

 

Volební program – spolupráce s jinými subjekty / zastupiteli:

 

V případě zvolení zastupitelem budu v rámci mého volebního programu a právního řádu ČR spolupracovat se všemi zastupiteli, voliči (i nezvolenými kandidáty apod.), budu podporovat prospěšné věci pro obec a občany, na nevýhodné úkony budu poukazovat a bránit jejich realizaci.

 

Volební program – co nepodporuji:

 

Zastupitele, kteří například:    

- nebudou vůči občanům plnit řádně informační povinnost obce,

- budou z jednání OZ odcházet 5 minut před hlasováním o úkonu za desítky milionů Kč, či občanům nesdělovat předpokládané budoucí dopady takovéhoto úkonu na rozpočty obce,

- nejsou schopni plánovat využití obecního majetku ani na jedno volební období,

- nejsou schopni řádnou právní a věcnou argumentací obhájit prosazovaný úkon při veřejné diskuzi.

 

.

.

.

.

.

.

.

.